Vi levererar våra Red Naomi-rosor med största omsorg till våra kunder, för att garantera ett optimalt vasliv till konsumenten. Vi har finjusterat allting i vår produktionsprocess på ett sådant sätt att våra rosor har potentialen att leva i genomsnitt 3 dagar längre än rosor från konkurrenterna.

Porta Nova har ett nära samarbete med universitet, forskare från Floralife och Chrysal samt handelspartners för att hela tiden förbättra kvaliteten. Men i slutändan är det naturligtvis upp till handlare och florister att skapa optimala förutsättningar under transport och i butikerna, för att våra rosor ska nå sin fulla potiential hos kunden.

För oss är det tydligt att om vi arbetar tillsammans som en kedja genom att skapa nära samarbeten och fortsätta göra små förbättringar tillsammans, förbättrar vi resultaten för alla. Kontakta oss om du är intresserad av mer information eller vill införa ett förbättringsprogram!

 

buy-button-sv

contact-button-sv

 

Tips för handeln:

För bästa resultat med Red Naomi-rosor under förvaring och transport:

 • Bibehåll en optimal förvaringstemperatur mellan 2-5 ºC
 • Var uppmärksam på fuktighetsnivån i förvaringsutrymmet: den får inte vara högre än 90%
 • För bästa resultat, förvara och transportera i vatten
 • Använd rena hinkar
 • Transportera inte tillsammans med frukt då detta kan leda till etylenskador

Tips för blomsterhandeln:

För bästa resultat med Red Naomi-rosor.

 • Den optimala förvaringstemperaturen är 2-5 ºC
 • Var uppmärksam på fuktighetsnivån i förvaringsutrymmet: den får inte vara högre än 90%
 • Förhindra skador på stjälkarna när du tar bort blad
 • Vind och drag är skadliga för rosor
 • Förvaring i vatten är att föredra ur ett kvalitetsperspektiv
 • Använd rent vatten med växtnäring, rent förpackningsmaterial och rena hinkar
 • Ge eller sälj en växtnäringspåse med rosorna

Tips för konsumenten:

För bästa resultat med Red Naomi-rosor.

 • Sätt rosen i vatten så fort som möjligt efter du köpt den.
 • Använd en ren, desinfekterad (t.ex. klor) vas med vatten och snittblomsnäring.
 • Använd en vass kniv för att skära bort 4-5 cm av rosstjälkarna i en vinkel (även i buketter!)
 • Ta bort blad från stjälkarna så att inga blad är under vattennivå
 • Skrapa aldrig bort det yttre skiktet från stjälkarna då detta leder till ökad bakteriell tillväxt.
 • Placera vasen med rosor på en dragfri plats för att förhindra att de börjar sloka. – Placera aldrig en vas med rosor i solen.
 • Byt vatten regelbundet och förhindra att det blir grumligt!